Spotkanie z rodzicami 22.09.2022

W dniu 22.09.2022 zapraszamy na spotkanie z rodzicami wg harmonogramu:

16.30 – 17.30 konsultacje nauczycieli (po omówieniu się z nauczycielem zgodnie z Regulaminem Dostępności w LO X)

17.00 – spotkania z wychowawcami w klasach wg osobnego grafiku (grafik będzie dostępny w dniu spotkania na tablicy informacyjnej)

18.00 spotkanie Rady Rodziców (aula szkolna)