Podziękowanie dla SU

Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć. I właśnie za tę dobroć i bezinteresowną pomoc nasi uczniowie dostali podziękowanie na Festynie nakrętkowym organizowanego przez Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy pomóc.
Przed nami dalsza praca na rzecz potrzebujących. Wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy.

Samorząd Uczniowski

Podziekowanie od Hospicjum dla Dzieci