Współpraca z Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci

Niedawno nasze liceum rozpoczęło współpracę z Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci.
W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze przekazanie nakrętek zebranych w naszej szkole na rzecz akcji „Nakrętki dla Hospicjum”.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Piotr Łomotowski – Przewodniczący SU oraz Natalia Będzik – Wiceprzewodnicząca SU spotkali się z koordynatorką akcji „Nakrętki dla Hospicjum” Panią Balbiną Bujak, przynieśli pierwszą partię nakrętek zebranych w Naszym liceum oraz rozmawiali na temat dalszej współpracy Naszego liceum z Hospicjum.
Mamy nadzieję na dalszą współpracę i z wielką chęcią będziemy pomagać dalej.