Julia Morawska z klasy III BN i Karolina Kulik z klasy II B z tytułami finalistek LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

7 kwietnia 2022 r. Julia Morawska z kl. III BN (opiekun: p. Małgorzata Jakubek) i Karolina Kulik z kl. II B (opiekun: p. Agnieszka Ziółek) wzięły udział w eliminacjach pisemnych III etapu LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 8 kwietnia 2022 r. w godzinach wieczornych Komitet Główny OLiJP ogłosił wyniki części pisemnej.

Julia Morawska zakwalifikowała się do ścisłego finału. Tym samym znalazła się w gronie najlepszych z najlepszych.

W sobotę 9 kwietnia 2022 r. Julia przystąpiła do części ustnej III etapu, w której odpowiadała na pytania zadawane przez profesorów Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez profesorów innych wyższych uczelni. Ostatecznie Julia Morawska wywalczyła tytuł finalisty LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

W tym roku szkolnym żadnemu olimpijczykowi z okręgu dolnośląskiego nie udało się zdobyć tytułu laureata. Olimpiadę wygrała uczennica z Krakowa.

Karolina Kulik nie awansowała do ścisłego finału OLiJP, ale w eliminacjach pisemnych III etapu uzyskała wystarczającą liczbę punktów, aby otrzymać tytuł finalisty.

Julia i Karolina będą zwolnione z egzaminu maturalnego z języka polskiego. W części ustnej oraz w częściach pisemnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym otrzymają wynik: 100%.

Julio i Karolino!

Gratulujemy! Bardzo dziękujemy Wam za pasję, zaangażowanie i ciężką pracę, którą wykonałyście od początku roku szkolnego, przygotowując się do kolejnych etapów OLiJP. Odniosłyście wielki sukces. My-Wasze opiekunki (Małgorzata Jakubek i Agnieszka Ziółek) jesteśmy z Was bardzo dumne.

Małgorzata Jakubek