Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska – program 22 marca 2022

Szanowni uczestnicy olimpiady i opiekunowie uczniów,

Konkurencje konkursowe 53. Olimpiady odbędą się według planu w dniu 22 marca 2022.

Uczniowie piszą testy i rozpoznają przeźrocza w osobnych salach.

Po konkurencjach konkursowych uczniowie wracają do swoich szkół.

Wyniki zostaną przesłane pocztą elektroniczną, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 23 kwietnia 2022
podczas Dni Otwartych Liceum Ogólnokształcącego nr X.

Przedstawiamy program 22 marca 2022

W imieniu organizatorów

Agnieszka Duda