**II Etap XVIII Edycji OTWARTEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FIZYCZNEGO IM. BOŻENY KORONKIEWICZ 2022 **

Ważna informacja!!!

Zgodnie z 5 punktem Regulaminu XVIII edycji Otwartego Międzyszkolnego konkursy Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz 2022 informuję Państwa, że II etap Konkursu odbędzie się dnia 26 lutego 2022 roku w formie stacjonarnej na Uniwersytecie Wrocławskim, plac Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław w sali nr 60 im. J.Rzewuskiego. Szczegółowy Harmonogram II Etapu Konkursu zostanie przesłany do wszystkich uczestników drogą mailową. 

Proszę pamiętać, że zgodnie z 27 punktem Regulaminu „ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie XVIII edycji Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz 2022.”

Małgorzata Stysiak