XV Konkurs Literacki

XV Konkurs Literacki pod patronatem X LO i Muzeum Narodowego we Wrocławiu

„Stare cukrownie, opuszczone spichlerze, zamknięte browary – wrocławski Homo Faber w dawnej, przemysłowej przestrzeni miasta.”

     Już po raz piętnasty zapraszamy uczniów wrocławskich szkół  średnich zafascynowanych dawną historią, kulturą i architekturą naszego miasta do wyrażenia własnych impresji  w formie dowolnej wypowiedzi literackiej. Tym razem jako temat proponujemy dawną, wrocławską architekturę przemysłową.

    Dawny Wrocław był miastem handlu i przemysłu. Przed II wojną światową funkcjonowało tu  mnóstwo fabryk, młynów, browarów, piekarni i cukrowni. W porcie rzecznym rozładowywano towary, które potem trafiały do wielkich magazynów i spichlerzy. W wielokulturowym tyglu miasta powstawały wciąż nowe gałęzie przemysłu, kwitł handel, ludzie mieli pracę i bogacili się. Wrocław był coraz piękniejszy, bo nawet architektura przemysłowa tworzona była przez wybitnych architektów światowej klasy. Wrocławski Homo Faber czyli „Człowiek pracy” był zafascynowany postępem cywilizacyjnym i rozwojem swojego miasta. Miał pracę, w której uczył się obsługiwać nowoczesne maszyny, wytwarzał towary, które sprzedawano w całej Europie, a nawet na świecie, był dumny, że jako pierwszy testuje techniczne wynalazki.

    Dzisiaj te wszystkie dawne miejsca przemysłowej świetności miasta popadły w ruinę albo zmieniły całkowicie swój charakter. Odkryjcie historię ich dawnej działalności               i  tajemnice pracujących w nich ludzi.  (Pamiętaj, że Twoja praca musi dotyczyć konkretnego miejsca we Wrocławiu. Podaj jego adres i parę faktów z historii powstania i działalności. Reszta jest już sprawą Twojej wyobraźni.)

Katarzyna Łaszkiewicz

Regulamin