Zapraszamy do udziału w XVIII Edycji OTWARTEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FIZYCZNEGO IM. BOŻENY KORONKIEWICZ 2022

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Liceum Ogólnokształcące Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu wraz z Politechniką Wrocławską i Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego są organizatorami kolejnej XVIII Edycji Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz 2022. Konkurs odbywa się pod patronatem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych i odbywa się w trzech etapach:

I etap – szkolny,

II etap – międzyszkolny i odbędzie się 26 lutego 2022 roku,

III etap – FINAŁ konkursu odbędzie się 08 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Zgłoszenia do konkursu proszę przesyłać do 01 lutego 2022 roku pocztą lub mailem.

REGULAMIN KONKURSU

ANEKS DO REGULAMINU

Zapraszam do udziału Małgorzata Stysiak (organizator konkursu)