Organizacja zajęć wspomagających w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor LO X informuje zainteresowanych o organizacji zajęć wspomagających w szkole – zajęcia będą realizowane w I semestrze. Szczegóły w pliku