VI edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Zapraszam do udziału w VI edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, której temat zmienny w roku szkolnym 2021/2022 brzmi „Cywilne komponenty kierowania bezpieczeństwem narodowym”.

Tematy prac na I etap Olimpiady

  1. Rola Prezydenta RP jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych w czasie pokoju i wojny.
  2. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego – pozycja i zadania.
  3. Rola MON, MSZ i MSWiA w systemie bezpieczeństwa narodowego.
  4. Zadania z zakresu planowania cywilnego w zarządzaniu kryzysowym.
  5. Opieka nad kombatantami i weteranami jako zadanie władz RP.

Zgłoszenia

  • Zgłoszenia uczestników do Olimpiady do dnia 15 października 2021 r.
  • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 12 listopada 2021 r.
  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 26 listopada 2021 r.
  • 10 grudnia 2021 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
  • 25-26 marca 2022 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

Agnieszka Duda