Program wychowawczo – profilaktyczny na rok 2021 /2022 (konsultacje)

Drodzy Rodzice!

Każda szkoła ma obowiązek realizować program wychowawczo – profilaktyczny obejmujący:

  1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów  

oraz

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów.

Program wychowawczo – profilaktyczny uchwala Rada Rodziców szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną nie później niż do 30 września danego roku szkolnego.

W związku z tym przedstawiamy Państwu do konsultacji projekt Programu wychowawczo – profilaktycznego na rok 2021/2022 opracowany na podstawie diagnozy środowiska szkolnego zrealizowanej przez zespół wychowawczy pod kierunkiem pedagoga szkolnego.

Oczekujemy na Państwa uwagi, refleksje, wnioski  nie później niż do 17. 09. 2021.

Można je składać do pedagoga Pani Anety Radomyskiej – przewodniczącej zespołu zadaniowego ds. projektu programu (telefonicznie lub w bezpośredniej rozmowie po umówieniu spotkania tel. 71 387 67 37   wew. 140)

Po 17.09.2021 projekt zostanie ewentualnie uzupełniony/zmodyfikowany i przekazany Radzie Rodziców szkoły w celu podjęcia ostatecznej uchwały.

Projekt programu wychowawczo – profilaktycznego na rok 2021/2022