UWAGA – Klasy pierwsze

Z uwagi na fakt, że uczniowie klas pierwszych nie mają na razie dostępu do LIBRUSA – zastępstwa będą drukowane i publikowane na tablicy informacyjnej na parterze. Proszę czytać zamieszczane tam informacje.