Akcja szczepienia przeciwko COVID -19 w X LO

W pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego 2021/2022 będziemy zachęcać uczniów i ich rodziców do szczepień przeciw COVID-19. Szczepienie uczniów i pracowników szkół jest rekomendowane w wytycznych sanitarnych dla szkół obowiązujących od 1 września 2021 r. Wytyczne opracowało Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Szczepienie jest nieobowiązkowe.

HARMONOGRAM SZCZEPIEŃ

Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonywane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień na terenie placówek oświatowych. Zorganizują je podmioty medyczne  (POZ) prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą prowadzone według następującego harmonogramu:

  • I tydzień września (od 1.09 – 5.09.2021) – tydzień informacyjny

Lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno- edukacyjnym

  • II tydzień września (6.09 – 12.-9.2021) – tydzień przygotowania do szczepienia

Zebranie przez wychowawców zgód od rodziców i prawnych opiekunów na szczepienia ich dzieci

  • III tydzień września (od 13.09 – 19.09.2021)

Tydzień szczepień

Szczepionka przeciw COVID – 19 jest darmowa.

     Do zaszczepienia przeciwko COVID-19 osoby nieletniej wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia), złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Dotyczy to zarówno szczepień prowadzonych w populacyjnych punktach szczepień, jak i szkołach.

W przypadku szczepienia w punkcie populacyjnym młodzieży w wieku 16-17 lat nie jest konieczna obecność rodzica, w przypadku młodszych dzieci 12-15 obecność jest wymagana. Podczas szczepienia w szkole – jak podaje MEiN – rodzic nie musi być obecny podczas jego wykonywania. Podczas akcji szczepień w szkołach zaszczepieni będą mogli być także rodzice ucznia. Podczas szczepień prowadzonych w szkołach obecny będzie lekarz. Obecność lekarza w szkole ma zapewnić punkt szczepień. Punkty szczepień oprócz obecności lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka, mają zapewnić także przygotowanie kadry zespołu szczepiącego oraz utylizację odpadów medycznych.

Szczepienia w szkołach będą realizowane przez doświadczone podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

    Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Jannsen (Johnson & Johnson) szczepione są tylko osoby od 18. roku życia. Preparatem firmy Pfizer/BioNTech, obok osób pełnoletnich, szczepione są także dzieci i młodzież w wieku 12-17 lat. Szczepionka J&J jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają podania dwóch dawek. Minister Zdrowia zaznaczył, że szczepionki zostały dopuszczone do stosowania po przejściu odpowiedniej procedury potwierdzającej ich bezpieczeństwo i skuteczność. Wskazał, które szczepionki mogą być podawane dzieciom od 12. roku życia, a także przywołał dane związane z badaniami klinicznymi w tej grupie wiekowej. Podkreślił, że działania niepożądane wśród nastolatków w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych, jakie pojawiają się u osób po 18. roku życia i starszych. Zazwyczaj mają one łagodny charakter i obejmują: ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, gorączkę, zmęczenie, ból głowy, mięśni i stawów.
        Od 25 sierpnia działa specjalny adres mailowy szczepienia-dzieci@gis.gov.pl, na który rodzice i opiekunowie mogą wysyłać pytania związane ze szczepieniami uczniów. Na wiadomości odpowiadają specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zachęcamy wszystkich do udziału w szczepieniu przeciw COVID – 19.

Niżej podajemy ważne materiały zamieszczone na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

  1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień:

https://www.gov.pl/attachment/b9255ef7-1094-484d-8db6-7a8a0465b60a

  • Deklaracja szczepienia:

https://www.gov.pl/attachment/21d74a45-cfbb-419f-9ce6-eee60cf7a86c

  • Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego  przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID – 19:

https://www.gov.pl/attachment/3747f81a-e62c-46ae-a6a7-e682ae6ac21b

  • List w sprawie szczepień przeciwko COVID- 19 – Fundacja „Rodzice Szkole”:

https://www.gov.pl/attachment/96e6206c-ce37-45f8-a2d0-4b72d77bbf04