Procedura organizacji pracy Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu w czasie zagrożenia epidemicznego

W związku z wytycznymi MEiN, MZ i GIS oraz Zarządzeniem nr 5973/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 sierpnia 2021r. dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr X im. Stefanii Sempołowskiej informuje, o zasadach organizacji i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego. Zasady obowiązują od 1 września 2021r. Prosimy wszystkich zainteresowanych – Uczniów, Rodziców, Pracowników i Gości o zapoznanie się.
Procedura organizacji pracy Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu od 1 września 2021r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.