Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy wioślarskiej – 9.08.2021 r.

Rekrutacja uzupełniająca

Przypominamy, że próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy wioślarskiej odbędzie się 9.08.2021 r. (poniedziałek) o godz. 9:00.
Zbiórka pod szkołą.

Dokumentacja, którą powinien przedłożyć kandydat:

– wniosek


– orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza

– Deklarację udziału w próbie sprawności fizycznej (do pobrania) wraz z pisemną zgodą rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego

– Ankietę nauczyciela wf (do pobrania), o której mowa w  Informacji dla kandydatów do klas wioślarskich  

Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej

Wrocław ul. Piesza 1
_________________________________________

http://www.lo10.wroc.pl/dokumenty-dla-kandydatow/