Wyniki rekrutacji – lista kandydatów przyjętych

Poniżej przedstawiamy listę osób przyjętych w pierwszym naborze
do Liceum Ogólnokształcącego nr X.