Wyniki rekrutacji oraz potwierdzenie woli nauki

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych w pierwszym naborze
do Liceum Ogólnokształcącego nr X.

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

Warunkiem ostatecznego przyjęcia kandydata jest złożenie w szkole, do której został zakwalifikowany,
w terminie do 30 lipca 2021 następujących dokumentów:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

– oryginału zaświadczenia o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

– 2 zdjęć (do legitymacji).

Dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00