REKRUTACJA – ostatnie dni na dopełnienie obowiązków kandydata

REKRUTACJA  – ostatnie dni na dopełnienie obowiązków kandydata

Do 14 lipca kandydaci do szkół ponadpodstawowych mają czas na:

  1. Wpisanie ocen ze świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty w systemie elektronicznym
  2. zaznaczenie osiągnięć wymienionych na świadectwie – jeśli dotyczy
  3. załączenie w systemie elektronicznego naboru zeskanowanej kopii wyników z egzaminu ósmoklasisty oraz zeskanowanej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (alternatywnie ww kopie można przynieść fizycznie do szkoły pierwszego wyboru  w papierowej wersji)

 WAŻNE:

Jeśli kandydat dokonuje zmian w załączonym wcześniej w systemie wniosku (zmienia priorytety wyborów szkół) ma obowiązek nowy wniosek podpisać profilem zaufanym w systemie elektronicznym  przez rodzica lub dostarczyć do szkoły nowy wniosek podpisany przez rodziców.

(Brak aktualnego wniosku podpisanego przez rodziców oznacza niedopełnienie podstawowego obowiązku kandydata).

Zachęcamy do uważnego czytania zasad i harmonogramu rekrutacji – https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/tabPublicText180.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Zasady&publicTextId=180