Efektywne uczenie się

Efektywne uczenie to: szybkość, ilość i trwałość

  1. Organizacja dnia

Wysypiaj się ( 8-9 godz)

Wyznaczaj małe codzienne cele

Wyeliminuj rozpraszacze

Rób sobie krótkie przerwy

Wykonuj tylko jedną rzecz na raz

Ćwicz regularnie

Zaplanuj czas na rozrywkę

Kieruj się celami

Buduj nawyki uczenia się

2. Strategia nauki

Zaczynamy od najtrudniejszych treści

Robimy przerwy

Robimy powtórki

Ważne nastawienie- chcę się nauczyć

Uczymy się przed nocą, bo mózg musi mieć czas na uporządkowanie informacji

Tworzymy logiczne powiązania pomiędzy różnym materiałem. Ważne jest zrozumienie materiału, związków pomiędzy elementami całości. Nigdy nie należy uczyć się czegoś, czego się nie rozumiemy

Jesteśmy przekonani, o swoich możliwościach ( że jesteś w stanie zapamiętać)

Jesteśmy skoncentrowani na tym, czego się uczymy, nastawieni na zapamiętanie określonych szczegółów

Dzielimy materiał na mniejsze części

Rozkładamy w czasie uczenia się i powtórki

Włączamy kilka zmysłów w proces uczenia się

Staramy się kojarzyć nowe informacje z posiadanymi wcześniej

Wyróżniamy treści, które chcemy zapamiętać  (podkreślanie pisanie wielkimi literami, stosowanie kolorów, głośne powtarzanie, etc)

Uporządkowujemy materiał

Najefektywniejsza nauka jest do godz. ( max do 3 godz)

Przykłady technik uczenia się

Poniżej przykłady , do poćwiczenia w wolnych chwilach.

Ćwiczenie zapamiętywanie: https://www.superumysl.pl/treningi/6/trening_pami%C4%99ci

Ćwiczenie na spostrzegawczość: https://youtu.be/b3DDpiOw7mg

Ćwiczenia na koncentrację: https://www.familie.pl/artykul/Cwiczenia-na-spostrzegawczosc-dla-nastolatkow,10351,1.html

https://samequizy.pl/test-na-inteligencje-koncentracje-i-pamiec-jednoczesnie/