Uczeń klasy 2FN – JAN SAMUEL – finalistą ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”

Organizatorem Konkursu jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana,
ul. Krupnicza 38 w Krakowie.

Konkurs przeprowadzany jest od listopada do kwietnia każdego roku. Składał się z trzech etapów:

Etap I: napisanie pracy – każdego roku są do wyboru inne tematy.

Jan Samuel napisał 35-stronicową pracę na temat komizmu w twórczości Jacka Kaczmarskiego.„Czego nie wiesz, księdza pytaj” – Jacek Kaczmarski operujący dowcipem, gorzkim humorem, ironią i cynizmem. Pracę Jana cechuje erudycja, świadcząca o świetnej znajomości twórczości Jacka Kaczmarskiego i pasji poznawania jego utworów, a także umiejętność odwoływania się do różnych kontekstów historycznych…którymi Jan żongluje z polotem. Nie dziwimy się, że praca dostała maksymalną ilość możliwych do zdobycia punktów.

Etap II: jest rozmową o przesłanej pracy konkursowej, w trakcie której jurorzy oceniają wiedzę uczestnika, dojrzałość spojrzenia na temat i umiejętność obrony swojego zdania podczas dyskusji.

Ostatnim elementem II etapu jest rozpoznawanie tytułów utworów, których fragmenty zostaną zaprezentowane uczestnikom.

Jan poradził sobie doskonale. Po kilku sekundach potrafił wskazać tytuły wskazanej przez jury konkursu piosenki twórcy (pokazywano po dwa wersy utworu). Brawurowo obronił też koncepcję swojej pracy i dostał się do FINAŁU konkursu.

Etap III: uczestnicy dokonują ustnej analizy i interpretacji jednego z wylosowanych utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego oraz uczestniczą w quizie, wybierając pytania o zróżnicowanej wartości punktowej.

JAN SAMUEL zajął czwarte miejsce spośród wszystkich finalistów, czego serdecznie GRATULUJEMY!!!!

Agnieszka Ziółek