Bezpieczeństwo cyfrowe

W dniach 22.03.2021- 26.03.2021 w naszej szkole odbyły się zajęcia na temat bezpieczeństwa cyfrowego. W zajęciach tych, które przeprowadzili nauczyciele informatyki i wychowawcy uczestniczyły klasy: 1A, 1B, 1C, 1G, 2AN, 2BN , 2D, 2FN, 2CN, 3A, 3E.

Celem zajęć było podniesienie świadomości młodzieży na temat zagrożeń i bezpieczeństwa w wirtualnym świecie poprzez propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu młodzieży do zasobów internetowych, zapoznanie z problematyką cyberprzemocy w Internecie oraz uświadomienie, jakie zagrożenia mogą być następstwem niewłaściwego korzystania z komputera i Internetu.

Nauczyciele poruszyli zasady etykiety dobrego zachowania w Internecie oraz zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania Sieci m.in. dotyczące ochrony własnej prywatności i danych osobowych oraz naruszenia lub wykorzystywania czyjegoś wizerunku. Przedstawione zostały uczniom konsekwencje i ewentualne skutki prawne związane z naruszaniem prawa podczas korzystania z Internetu.

Cyberprzemoc dotyczy zazwyczaj dzieci i młodzieży stając się nową odmianą problemu przemocy rówieśniczej ,a wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii zwiększa się także skala zagrożeń internetowych, które mogą mieć wpływ na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie młodego człowieka. Specyfika Internetu i telefonów komórkowych powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić, dlatego tak ważne jest, aby młodzież wykorzystywała dobro wspólne jakim jest Internet bez szkody dla siebie i innych.