SZKOLNY KONKURS OLIMPIJSKI

 

W tym roku przypadają kolejne Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w Tokio pod hasłem : „Nadzieja oświetla naszą drogę”.

Promując ideę olimpijską poprzez sportowe wychowanie młodzieży w duchu  uniwersalnych wartości takich jak : przyjaźń, uczciwość, wiara w zwycięstwo oraz poszanowanie drugiego człowieka, zachęcamy do udziału w Szkolnym Konkursie Olimpijskim „ Olimpijska X-tka”.

Organizatorami konkursu są nauczyciele wychowania fizycznego z X LO. Nad spójnością przebiegu konkursu  czuwa Pani Dominika Rejman.

Regulamin:

Konkurs odbędzie się w 4 kategoriach. Prace można nadsyłać do 26.03.2021 na adres mailowy: d.rejman@lo10.wroc.pl lub b.bogucka@lo10.wroc.pl.

Kategorie konkursowe:

  1. MASKOTKA/ZNACZEK OLIMPIJSKI- projekt specjalnie przygotowany dla uczniów XLO.

( można wykonać rysunek, obrazek dowolną techniką lub wykazać się zręcznością manualną /szycie, rzeźbienie, haftowanie/ lub wykonać projekt w programie komputerowym.

 

  1. ŚNIADANIE OLIMPIJSKIE-nagranie krótkiego filmiku z procesu tworzenia śniadania  dla każdego sportowca. Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, estetykę wykonania oraz zastosowanie zasad zdrowego odżywiania.

 

  1. WIERSZ/PIOSENKA OLIMPIJSKA- napisanie wiersza, fraszki lub słów piosenki promującej sport, idee olimpijskie , szkołę lub Wrocław.

 

 

  1. SPORT OLIMPIJSKI- nagranie krótkiego filmiku który będzie promował twoją ulubioną dyscyplinę sportu. Należy nawiązać w nim do Igrzysk Olimpijskich, miasta w którym się one odbędą lub zasad fair play.

W konkursie mogą wziąć udział tylko uczniowie LO nr X we Wrocławiu.

Autorzy najlepszych prac   w każdej kategorii otrzymają nagrody.  Pozostałe osoby otrzymają wyróżnienia oraz  dyplomy za udział. Wszyscy uczniowie otrzymają cząstkową ocenę celującą z przedmiotu -wychowanie fizyczne.

Ogłoszenie wyników nastąpi 31.03.2021. Najlepsze prace  zostaną umieszczone na stronie szkoły.

Kryteria oceny prac: samodzielność, walory estetyczne, kreatywność w podejściu do tematu, realizacja idei olimpijskich.

Wszystkie prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.

Plik, fotografie, filmiki, nagrania pracy należy wysłać pod adres d.rejman@lo10.wroc.pl.

Zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o kontakt: D. Rejman , B. Bogucka.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!