Wirtualne zwiedzanie wystawy poświęconej życiu i działalności Willy’ego Brandta

W Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich UWr. 3 lutego 2021r. odbyło się uroczyste otwarcie międzynarodowej wystawy pt. Willy Brandt – życie dla wolności, pokoju i pojednania między narodami” połączone z dyskusją panelową pt. Willy Brandt a Polska – recepcja i pamięć. Wydarzenie to miało formę zdalną, a uczestniczyć w nim mogli także nauczyciele i uczniowie naszego liceum.

Na stronie internetowej Centrum przeczytać można, że:

Willy Brandt jest jednym z najwybitniejszych polityków XX wieku. Jako zadeklarowany przeciwnik Hitlera i nazistowskiej tyranii socjaldemokrata od lat wczesnej młodości był orędownikiem miłujących pokój i otwartych na świat Niemiec. Jako burmistrz Berlina walczył o demokrację i wolność przeciwko dyktaturze i uciskowi. Jako Kanclerz Federalny dążył do pojednania z narodami, którym Niemcy w rezultacie wojny i zagłady zadali niezmierzone cierpienia. Oddany sprawie pokoju niestrudzenie orędował też na rzecz zjednoczenia Europy i jedności Niemiec, co stało się możliwe dopiero dzięki jego polityce. Jako niepiastujący urzędu państwowego mąż stanu o międzynarodowym znaczeniu, był również gorliwie zaangażowany w walkę z głodem i biedą oraz na rzecz bardziej sprawiedliwego świata.

Przygotowana przez CSNE wystawa składa się z 23 barwnych tablic prezentujących poszczególne etapy życia i działalności Willy’ego Brandta. Organizatorem wystawy jest Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung, Berlin.

Treść tablic została przetłumaczona z j. niemieckiego na j. polski. Uczniowie naszego liceum zostali zaproszeni do jej wirtualnego zwiedzania. Z tej możliwości skorzystali uczniowie grup języka niemieckiego I2, II2P oraz II2NP Danuty Lipińskiej. Po wystawie „oprowadzał” uczniów profesor Dariusz Wojtaszyn – pracownik naukowy Centrum, który wzbogacił prezentowane treści ciekawostkami z życia zawodowego i osobistego Willy’ego Brandta, a także przybliżył uczniom uwarunkowania polityczne prezentowanych na wystawie wydarzeń historycznych. Zarówno treść, jak i forma przekazu znalazły uznanie wśród młodzieży. Wystawę można zwiedzić także stacjonarnie w siedzibie Centrum.    

Danuta Lipińska