Tajemniczy świat jaskiń! Zaproszenie do Konkursu

Zapraszam do XXII edycji Ogólnopolskiego KonkursuGeologiczno – Środowiskowego

Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro 
odbywającego się w 2021 roku pod hasłem:

Tajemniczy świat jaskiń!

 
I etap polega na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z trzech tematów:
Temat 1 – Moje spotkanie z krasem
Temat 2 – Jaskinia – otwarta księga wiedzy
Temat 3 – Ósmy kontynent
 
FORMALNE WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY
•praca pisemna nie może przekraczać objętości 4 stron formatu A4 (2 kartki!) samego tekstu – nie licząc ewentualnych ilustracji (w przeliczeniu na czcionkę Times New Roman 12, odstęp między wierszami – 1,0 wiersz) – to około 14 000 znaków ze spacjami;
•ilustracje: zdjęcia i rysunki mogą być umieszczone w tekście lub jako załączniki na końcu;
•dopuszczalna forma opracowania: wydruk lub rękopis (czytelny), rysunki odręczne, komputerowe, skany, skany przetworzone, itp., zdjęcia – wydruki, odbitki, oprawa dowolna;
 
Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy zdobędą I, II i III miejsce w finale ogólnopolskim otrzymają INDEKSY Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek GEOLOGIA) oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Zainteresowanych uczniów proszę o kontakt do 12 marca
Agnieszka Duda