Michał Węgliński w etapie okręgowym Olimpiady Geograficznej

W dniu 6 lutego odbył się w Obornikach Śląskich etap okręgowy Olimpiady Geograficznej.
W tym roku  uczestniczyło w nim 90 uczniów ze szkół Dolnego Śląska.
Wśród nich znalazł się Michał Węgliński, który pracę olimpijską napisał na temat „Uwarunkowania, skutki oraz koszty chaosu przestrzennego w dzielnicy Psie Pole na przykładzie osiedla Sołtysowice”.
Etap okręgowy w tym roku składał się z kilku części pisemnych.
Mimo, że Michał nie zakwalifikował się do etapu centralnego, składam serdecznie podziękowanie za godne reprezentowanie szkoły.

 Agnieszka Duda