Spotkanie z rodzicami poniedziałek 25 stycznia 2021

Harmonogram spotkań z rodzicami 25 stycznia 2021 poniedziałek
 Godz. 17.00 – 17.30
Rodzice uczniów                 klas III
TEAMS
Spotkanie ogólne dla wszystkich rodziców ucz. Kl. III           MATURA 2021 stan prawny na 25.01.2021  
        Organizatorzy  
  1. dyr. Z. Bentkowska – Sztonyk
  2. dyr. B.Krywult – Szczudło
  3. B.Łakomy
Godz. 17.30 – 18.00
Rodzice uczniów                 klas I-III

 

                  TEAMS  
Spotkania klasowe                                                  z wychowawcami  – podsumowanie pracy w I  semestrze– spotkanie dla wszystkich rodziców z danej klasy 
                                                  
           Wychowawcy             
           poszczególnych klas
Godz. 18.00 – 19.00
Rodzice uczniów                 klas I-III
TEAMS
Konsultacje indywidualne – po umówieniu spotkania z nauczycielem za pośrednictwem LIBRUSA
zainteresowany rodzic  powinien umówić się na spotkanie z nauczycielem najpóźniej do 25.01.2021 do godz. 14.00
            nauczyciele
Serdecznie zapraszamy.