Zapraszamy do udziału w XVII Edycji OTWARTEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FIZYCZNEGO IM. BOŻENY KORONKIEWICZ 2021

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Liceum Ogólnokształcące Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu wraz z Politechniką Wrocławską i Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego są organizatorami kolejnej XVII Edycji Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz 2021. Konkurs odbywa się pod patronatem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i odbywa się w trzech etapach:

I etap – szkolny,

II etap – międzyszkolny i odbędzie się 20 lutego 2021 roku,

III etap – FINAŁ konkursu odbędzie się 09 kwietnia 2021 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Zgłoszenia do konkursu proszę przesyłać do 07 lutego 2021 roku pocztą lub mailem.

 

REGULAMIN KONKURSU

Zapraszam do udziału Małgorzata Stysiak (organizator konkursu)