Laur Złotego Pióra – dla Justyny Czuchrij

„Układam puzzle jak dziecko, które obrazek zaczyna kompletować od rogów, aby największej ekstazy doznać przy dotarciu do środka, najbardziej pożądanej części. Lew Tołstoj rzekł kiedyś: „Wszystko, co łączy ludzi, jest dobrem i pięknem; wszystko, co ich rozdziela, jest złem i brzydotą.” A oddzielić tę brzydotę od piękna pozwala pewna przyrodzona umiejętność, której nigdy nie oddam – człowieczeństwo. Mój największy skarb, który całe życie pielęgnuję i nie pozwolę sobie odebrać, kiedy pełni rolę tarczy przed złem i pogardą.” – napisała Justyna Czuchrij w „Aromacie człowieka”, pracy wyróżnionej w XVI Dolnośląskim Konkursie Literackim o Laur Złotego Pióra. 

Uroczysta Gala (online) już w czwartek, 3 grudnia! Gratulacje, Justyno!

PS. Dobrze być opiekunem uczestniczki, która ma talent do pisania! Wszak to nie pierwszy sukces Justyny na polu literackim…

Ewa Obara-Grączewska