ZARZĄDZENIE Nr 3/2020/2021 DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR X WE WROCŁAWIU z dnia 16.10. 2020 r.w sprawie organizacji nauczania w okresie czasowego ograniczenia tradycyjnego funkcjonowania szkoły w związku z przeciwdziałaniem pandemii

ZARZĄDZENIE   Nr 3/2020/2021DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR X WE WROCŁAWIU z dnia 16.10. 2020 r.w sprawie organizacji nauczania  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  w związku z przeciwdziałaniem pandemii