SPOTKANIE Z RODZCAMI UCZNIÓW KLAS II i III

Rodziców uczniów klas drugich i trzecich zapraszamy na spotkania z wychowawcami w dniu 14.09.2020 (poniedziałek).

Spotkania z rodzicami klas odbywają się w dwóch turach po to by zapewnić odpowiednie odległości miedzy uczestnikami spotkania:
1.na godz. 17.00 zapraszamy rodziców uczniów o kodach 1-16
2.na godz. 18.30 zapraszamy rodziców uczniów o kodach 17-32
Prosimy o przybycie na wyznaczoną godzinę.

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w auli o godz.16.30- zapraszamy po jednym przedstawicielu z każdej klasy.