Olimpiada Geograficzna -zaproszenie do udziału

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Geograficznej.

Informacje o tematach pracy i terminach poniżej.

http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/og-2020-2021-2/

Proszę o kontakt mailowy lub osobiście.

Agnieszka Duda

Joanna Stępień