MATURA 2021 – WAŻNE INFORMACJE

Ważne informacje, zasady i terminy dotyczące egzaminu maturalnego w 2021 roku – prezentacja dla uczniów klas 3 i ich rodziców

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 20 sierpnia 2020 r. dotyczące egzaminu maturalnego w 2021 r.

– Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym

Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych

Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki

– Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.

Komunikat MEN

– Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2021 roku

 

Wybrane, istotne informacje dla zdajacych mature w 2021 roku można znaleźć na stronie OKE we Wrocławiu.

 

 Harmonogram egzaminu maturalnego w 2021 roku

harmonogr_matura2021.jpg