Finał XVI edycji Otwartego Międzyskolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz 2020

Zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, warszawa 25 marca 2020 r., poz. 530)  w Regulaminie XVI EDYCJI OTWARTEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FIZYCZNEGO im. Bożeny Koronkiewicz 2020 zostały wprowadzone zmiany. Termin finału oraz forma naszego konkursu uległy zmianie.

Wszystkie etapy konkursu organizujemy wspólnie  z Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Wrocławskim. Politechnika Wrocławska oraz wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego są fundatorami nagród w tegorocznej edycji konkursu fizycznego. Konkurs jest objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Prezydenta Wrocławia oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Do finału konkursu zakwalifikowało się 9  uczestników konkursu. W finale konkursu uczestniczyło 6 uczniów z różnych  szkół ponadgimnazjalnych, którzy do 15 kwietnia  2020 roku przesłali (w formie elektronicznej) przygotowane przez siebie referaty, pokazy lub inne formy dokumentujące  ich własne prace związane z zainteresowaniami, fascynacjami naukowymi czy też z własnymi badaniami z dziedziny fizyki i astronomii. Prace 6 finalistów konkursu oceniało jury w składzie:

    Przewodniczący:  mgr Helena Nazarenko – Fogt – wieloletni nauczyciel fizyki w LO nr X oraz współtwórca konkursu;

    Członkowie jury:  dr hab. Agnieszka Ciżman  – z Katedry Fizyki Politechniki Wrocławskiej,

                                prof. dr hab. Ewa Dębowska  – przedstawiciel Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego

                                dr Wojciech Kamiński – z Instytutu Fizyki Doświadczalnej  na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor zadań II etapu konkursu,

 Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcą  konkursu oraz nagrodę główną XVI edycji Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz  2020 otrzymał:

Tomasz Szafran  z Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Adama Mickiewicz we Wrocławiu,  który przygotował pracę na temat „Mechanizm ogrzewania indukcyjnego”

LAUREATAMI zostali:

              Szymon Śliwiński z I Liceum Ogólnokształcącego  im. Juliusza Słowackiego w  Oleśnicy,

              Klaudia Jaworek z Liceum Ogólnokształcące nr I  w Oławie,

              Jakub Kopystiański z Liceum Ogólnokształcące Nr XIV we Wrocławiu.

Tomasz Szafran otrzymał  INDEKS POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ oraz INDEKS STUDENTA WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO  na kierunkach: astronomia, fizyka lub informatyka stosowana i systemy pomiarowe oraz  inne nagrody rzeczowe i książkowe.

Wszyscy pozostali laureaci  otrzymali INDEKS STUDENTA WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO na kierunkach: astronomia, fizyka lub informatyka stosowana i systemy pomiarowe, wolny wstęp na Politechnikę Wrocławską oraz nagrody rzeczowe i książkowe.

Tytuł finalisty otrzymali:

    Izabela Michalak z Liceum Ogólnokształcące nr I  w Oławie

    Eryk Purzyc z Liceum Ogólnokształcącego Nr IX we Wrocławiu

Finaliści konkursu otrzymują nagrody rzeczowe i książkowe.

Wszystkim laureatom i finalistom konkursu serdecznie gratulujemy a nagrody prześlemy pocztą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a  nauczycielom i pracownikom uczelni za ciężką i sprawną pracę.

                                                                                                                                                               Małgorzata Kajser – Stysiak