UWAGA – RUSZA REKRUTACJA 2020 – KLASA WIOŚLARSKA

Jeśli jesteś zainteresowany edukacją w klasie wioślarskiej – nie przegap terminów!

W terminie 15 czerwca – 22 czerwca 2020 należy:

– wygenerować w systemie rekrutacji elektronicznej wniosek oraz złożyć go w szkole wraz z orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza

WW można złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub załączyć w systemie rekrutacyjnym skany dokumentów.

Ponadto każdy kandydat powinien złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres podania@lo10.wroc.pl następujące dokumenty:

– Deklarację udziału w próbie sprawności fizycznej wraz z pisemną zgodą rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego- druk do pobrania TUTAJ

– Ankietę nauczyciela wf, o której mowa w Informacji dla kandydatów do klas wioślarskich – druk do pobrania TUTAJ

TERMIN PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 25 czerwca 2020 godz. 9.00

Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej, Wrocław ul. Piesza 1

Termin dodatkowy – dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogą przystąpić do próby sprawności w I terminie

27 lipca 2020 godz. 9.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

– I termin – do 9.07.2020 

-II termin – do 31.07.2020

Wynik punktowy uzyskany podczas próby sprawności fizycznej jest dodawany do wyników branych pod uwagę w kwalifikowaniu do klas pierwszych na warunkach ogólnych w przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria podstawowe niż liczba miejsc.