Prawa i obowiązki maturzystów – wersja aktualna na dzień 2.06.2020

 W związku z aktualizacją procedur i zasad egzaminu maturalnego 2020 z powodu pandemii – zaktualizowano Szkolenie dla absolwentów – publikujemy aktualny dokument pod nazwą Prawa i obowiązki maturzystów 2020.

Wychowawcy tegorocznych klas III przeprowadzą odnośne szkolenie dla absolwentów w wyznaczonych przez siebie terminach za pomocą wrocławskiej platformy edukacyjnej (TEAMS) – proszę śledzić wiadomości pocztowe dziennika LIBRUS.

Ewa Piwnik