ZARZĄDZENIE DYREKTORA z dnia 15.04.2020 r. Warunki i sposoby organizowania wewnętrznego sprawdzianiu rocznego, egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności organizowanego z tytułu uznania zastrzeżeń…

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, proszę o zapoznanie się z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA  z dnia 15.04.2020 r. dotyczącym warunków i sposobów organizowania wewnętrznego sprawdzianiu rocznego, egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności organizowanego z tytułu uznania zastrzeżeń. (pdf.)

Zofia Bentkowska – Sztonyk
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr X
we Wrocławiu