WYDŁUŻONO CZAS ZAMKNIĘCIA SZKOŁY DO 10 KWIETNIA 2020

Decyzją Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i na podstawie Rozp. MEN z dnia 20.03.2020 szkoła jest zamknięta do 10 kwietnia. 2020 r i realizuje  swoje zadania w trybie pracy zdalnej. Szczegółowa organizacja pracy szkoły w tym zakresie została przedstawiona uczniom, rodzicom i nauczycielom za pomocą dziennika eletronicznego.