Wyniki 52. Olimpiady Krajoznawczej

Wyniki 52. Olimpiady Krajoznawczej

            Szkoły Podstawowe

szkoła

miejsce

Szkoła Podstawowa nr 37

I

Szkoła Podstawowa nr 71

II

Szkoła Podstawowa nr 63

III

Szkoła Podstawowa nr 19

IV

Szkoła Podstawowa nr 97

V

Szkoła Podstawowa nr 90

VI

Szkoła Podstawowa nr 84

VII

Szkoła Podstawowa nr 107

VIII

Szkoła Podstawowa nr 81

IX

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Arka”

X

Szkoła Podstawowa nr 95

XI

 

Najlepszy wynik indywidualny w teście krajoznawczym Jakub Górski z SP 37

 

         Szkoły Ponadpodstawowe

szkoła

miejsce

Liceum Ogólnokształcące nr XIV

I

Zespół Szkół Gastronomicznych

II

Liceum Ogólnokształcące nr X

III

Liceum Ogólnokształcące nr XII

IV

Liceum Ogólnokształcące nr V

V

Zespół Szkół nr 3

VI

Technikum nr 15

VII

Zespół Szkół Syców

VIII

 

Najlepszy wynik indywidualny w teście krajoznawczym Robert Dobosiewicz z Zespołu Szkół Gastronomicznych

 

Wszystkie szczegółowe wyniki przesłane zostaną na maile szkół i nauczycieli

 

Gratulujemy

W imieniu Organizatorów

Agnieszka Duda