Publikacja „Niemieckojęzyczni laureaci literackiej Nagrody Nobla” – efekt współpracy naszej szkoły z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willego Brandta

Z końcem 2019 roku ukazała się publikacja pt. ”Niemieckojęzyczni laureaci literackiej Nagrody Nobla. Materiały edukacyjne”, której pomysłodawcami i redaktorami są pracownicy CSNE prof. Dariusz Wojtaszyn i dr Piotr Przybyła. Jest ona efektem współpracy pomiędzy CSNE, X Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, Niemieckim Towarzystwem Kulturalno-Społecznym we Wrocławiu oraz Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, który wsparł projekt dotacją ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN.

 Wspomniana publikacja to kolejna odsłona realizowanego od 2005 roku projektu, w ramach którego ukazały się już m.in. dwa wydania tomu popularnonaukowego pt. ”Niemieckojęzyczni laureaci literackiej Nagrody Nobla”, pod redakcją profesorów Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury (Wrocław 2006 i Poznań 2019). Ponieważ książka spotkała się z dużym rezonansem nie tylko wśród studentów kierunków filologicznych, lecz przede wszystkim nauczycieli oraz uczniów liceów, powstała idea rozszerzenia pierwotnego zasięgu projektu i edycji dodatkowego tomu, który wpisywałby się w wytyczne ministerialnych programów nauczania – tak pod względem treści jak i metodyki – i tym samym mógłby zostać wykorzystany w nauczaniu przedmiotów humanistycznych na poziomie ponadpodstawowym.

 Koncepcja tomu została opracowana przez pracowników Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z praktykami — nauczycielkami Liceum Ogólnokształcącego nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu:

Małgorzatą Kaźmierską, Danutą Lipińską, Ewą Obarą-Grączewską, Ewą Piwnik i Agnieszką Ziółek. Scenariusze lekcji zostały przystosowane do możliwości wykorzystania na lekcjach języka polskiego, języka niemieckiego, historii i wiedzy o kulturze w szkołach średnich i „przetestowane” na lekcjach przeprowadzonych we wspomnianym wrocławskim liceum. Integralną częścią, a przy tym niewątpliwym atutem publikacji są materiały wizualne przygotowane przez Damiana Pietrka — malarza, grafika, rysownika i profesora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 Publikacja „Niemieckojęzyczni laureaci literackiej Nagrody Nobla” skierowana jest w szczególności do nauczycieli, jednak ostateczną grupą docelową są przede wszystkim uczniowie szkół średnich. Mają one przyczynić się nie tylko do zapoznania ich z najwybitniejszymi osiągnięciami literatury i kultury niemieckiej, ale także uwrażliwienia na różne jej konteksty i wymiary: od regionalnych (Gerhart Hauptmann), poprzez polsko-niemieckie (Günter Grass), „mniejszościowe” (Herta Müller), związane z Zagładą i jej upamiętnieniem (Nelly Sachs) czy rozrachunkiem z przeszłością (Grass, Müller).

 Nauczycielom, szkołom, bibliotekom i innym instytucjom edukacyjnym publikacja udostępniana jest nieodpłatnie. Darmowe egzemplarze można odebrać lub zamówić mailowo w CSNE im. W. Brandta.

Tekst:  prof.  Krzysztof Ruchniewicz, Dyrektor CSNE