Spotkanie autorskie ze dr Sławomirem Zagulskim

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im Willy’ego Brandta zaprosiło uczniów naszego liceum na spotkanie z dr Sylwestrem Zagulskim, absolwentem pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W kręgu jego zainteresowań naukowych jest badanie relacji między młodymi ludźmi z Polski i Niemiec. Swoją dysertację doktorską zatytułowaną „Młodzież w Polsce i w Niemczech na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat – charakterystyka porównawcza” S. Zagulski napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Ruchniewicza, dyrektora CSNE.

Tematem spotkania autora z uczniami naszej szkoły była jego publikacja „Bliscy znajomi, czy obojętni sąsiedzi. Młodzież w Polsce i w Niemczech w świetle badań jakościowych i ilościowych”. Autor publikacji przestawił wyczerpująco problematykę swojej pracy, wskazał na podobieństwa i różnice wśród młodych Polaków i Niemców w postrzeganiu ważnych zagadnień dotyczących np. polityki, stosunku do wiary i kościoła, nastawienia do Unii Europejskiej, zainteresowań, stereotypów. Wyjaśnił, jak zmieniał się stosunek młodzieży do tych zagadnień na przestrzeni ostatnich 20 lat i wymienił czynniki społeczno-polityczne, jakie miały i mają wpływ na zmiany ich postaw i poglądów. Tematyka spotkania okazała się być na tyle interesująca dla naszych uczniów, że chętnie zabierali głos w dyskusji z naukowcem.

 zd1.jpg

zd2.jpg