Jaką pracę musiał podjąć Adam Mickiewicz po ukończeniu studiów? Kiedy napisał „Pana Tadeusza”?

Z tymi i innymi pytaniami z biografii Adama Mickiewicza zmierzyli się uczniowie klasy II E, którzy 8 listopada 2019 r. pod opieką nauczycielki języka polskiego, p. Małgorzaty Jakubek, uczestniczyli w lekcji muzealnej: „Los romantyka, czyli Adam Mickiewicz i jego epoka.” Zajęcia odbyły się w Muzeum Pana Tadeusza. Podążając tropem biografii wieszcza, uczniowie poznali atmosferę romantycznego salonu literackiego. Odwiedzili bibliotekę. Zobaczyli rękopis „Pana Tadeusza”. Poznali istotne cechy postawy romantycznej oraz uświadomili sobie znaczenie najważniejszych wydarzeń historycznych epoki romantyzmu.

Adam Mickiewicz po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wileńskim pracował jako nauczyciel w szkole powiatowej w Kownie. Wykładał uczniom historię, prawo, literaturę łacińską oraz gramatykę. Musiał odpracować stypendium.

„Pana Tadeusza” ukończył w Paryżu, w nocy z 13 na 14 lutego 1834 r.

Małgorzata Jakubek