Szkolenie dla opiekunów projektu „Europa należy do nas!”

Szkolenie dla opiekunów projektu „Europa należy do nas!”

Brunszwik 20-23.11.2019

Nauczyciele z Francji, Polski i Niemiec będący opiekunami projektu Erasmus+ „Europa należy do nas” uczestniczyli w szkoleniu w Brunszwiku, gdzie mieli okazję, by osobiście się poznać, omówić wyniki pierwszych zadań projektowych i zaplanować dalsze działania wynikające z harmonogramu pracy na ten rok szkolny. Dyskutowano więc na temat wyników ankiety wstępnej, którą wypełnili  uczestniczący w projekcie uczniowie, a która dotyczyła ich oczekiwań związanych z udziałem  w tym projekcie.

 Zaplanowano sposoby pozyskania materiałów historycznych nt. poległych żołnierzy uczestniczący w lądowaniu w Normandii. Ukazanie ich losów będzie głównym tematem spotkania młodzieży wiosną w Normandii. Uczniowie odwiedzą groby poległych żołnierzy i nakręcą reportaże obrazujące ich biografie. Cennym było spotkanie z przedstawicielami niemieckiej organizacji Volksbund, która opiekuje się grobami poległych w czasie I i II wojny światowej żołnierzy.

Ważnym punktem szkolenia były zajęcia praktyczne  prowadzone przez filmowych  fachowców z Medienwerkstatt Linden.  Dzięki nim nauczyciele dowiedzieli się, jakie są główne wyznaczniki dobrego reportażu, by następnie w grupach zadaniowych samodzielnie podjąć próbę nakręcenia własnych reportaży.

Koledzy z Francji, goszczący wiosną u siebie wszystkich uczestników projektu – uczniów z 6 szkół (po dwie z każdego kraju), przedstawili wstępny program spotkania, który zawiera prócz pracy projektowej, także wizyty we francuskich szkołach oraz wycieczki do Montormel, Urville, Saint Desir-de-Lisieux, La Havre.

Miło mi poinformować, że konkurs na logo projektu wygrała propozycja naszego ucznia Szymona Roszka, który po drobnej korekcie prezentuje się naprawdę doskonale.

Naszym zadaniem na dziś jest nakręcenie reportażu, w którym pokażemy trzech uczniów naszego liceum, zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły, środowiska lokalnego lub miasta. Pierwsze pomysły już są!

Danuta Lipińska – koordynator projektu z ramienia szkoły

Br 1.jpg

 

Br 2.jpg
Br 3.jpg

Br 4.jpg

Br 5.jpg

Br 6.jpg

Br 7.jpg