52. Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska. Zaproszenie do udziału

Liceum Ogólnokształcącym Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu wspólnie z Klubem Pilotów i Przewodników PTTK „Rzepiór” we Wrocławiu oraz Studenckim Kołem Przewodników Sudeckich kontynuuje działania z lat poprzednich, których celem jest popularyzowanie wiedzy o własnym mieście i regionie oraz zapoznanie się z  jego tradycjami a także rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych.

Zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w 52. Młodzieżowej Olimpiadzie Krajoznawczej Dolnego Śląska, której finał okręgu wrocławskiego odbędzie się 10 marca 2020 r. na terenie Liceum Ogólnokształcącego Nr X we Wrocławiu.

Olimpiada została objęta patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Poniżej przedstawiamy regulamin 52. Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej oraz załączniki dla uczestników konkursu.

Szkoły zainteresowane udziałem w finale okręgu wrocławskiego prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 7 lutego 2020 r.

Regulamin
Zgoda na udział w konkursie

 

W imieniu organizatorów

Agnieszka Duda