Zapraszamy do udziału w XVI Edycji OTWARTEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FIZYCZNEGO IM. BOŻENY KORONKIEWICZ 2020

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Liceum Ogólnokształcące Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu wraz z Politechniką Wrocławską i Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego są organizatorami kolejnej XVI Edycji Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz 2020. Konkurs odbywa się pod patronatem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i odbywa się w trzech etapach:

I etap – szkolny,

II etap – międzyszkolny i odbędzie się 26 luty 2020 roku,

III etap – FINAŁ konkursu odbędzie się 026 marca 2020 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Zgłoszenia do konkursu proszę przesyłać do 07 lutego 2020 roku pocztą lub mailem.

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU: ZAŁĄCZNIK NR 1.ZAŁĄCZNIK NR 2.ZAŁĄCZNIK NR 3.

Zapraszam do udziału Małgorzata Stysiak (organizator konkursu)