Konkurs „Krew –Komórki –Szpik to …Życie!”

Zapraszam do udziału w konkursie na prezentację.

Temat prezentacji:

„Tajemnice grup krwi, czyli dlaczego znajomości własnej grupy krwi jest przydatna, a czasem wręcz niezbędna.”

Praca konkursowa powinna być przedstawiona w programie Power Point, zawierać 25-30 slajdów treści merytorycznych oraz Konspekt –pisemną formę przekazywanej treści. Pierwszy slajd powinien zawierać godło autora prezentacji, a ostatni  informację o źródłach/bibliografii.

 

Praca może mieć tylko jednego autora.

Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, prace nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace zgłoszone do Konkursu nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.

 

Prace proszę przynosić do 20 listopada (sala B8)

Agnieszka Duda