Co Telimena trzymała w biurku?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań na sprawdzianach ze znajomości „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Odpowiedź na nie znają już uczniowie klasy I BN (humanistycznej), którzy 23.10.2019 r. wraz z nauczycielką języka polskiego, p. Małgorzatą Jakubek, udali się do Muzeum Pana Tadeusza na lekcję muzealną: „O tym, co Telimena trzymała w biurku”. Podczas zajęć uczniowie zwiedzili wystawę czasową „Nasz malarz Orłowski. Rysunki Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum”, zobaczyli rękopis „Pana Tadeusza”, zinterpretowali soplicowską rozmowę o pięknie, w której uczestniczyli: Telimena, Hrabia i Tadeusz. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polegało zjawisko „salonów literackich”, a także poznali fakty i anegdoty z pobytu Adama Mickiewicza w Rosji.

Czy domyślacie się już, co Telimena trzymała w biurku?

Małgorzata Jakubek