Czy w języku zawsze wygrywają logika i ogólne prawidłowości?

20 września 2019 r. uczniowie klasy IBN (humanistycznej) wraz z nauczycielką języka polskiego, p. Małgorzatą Jakubek, udali się na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, aby w ramach XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki wysłuchać pasjonującego wykładu pana profesora Jana Miodka: „Czy w języku zawsze wygrywają logika i ogólne prawidłowości?” Zdaniem profesora:”Dzieje języka to wieczne zmaganie precyzji z ekonomią”. Zdecydowanie częściej w tych zmaganiach wygrywa po prostu … ekonomia. Tak stało się chociażby z liczbą podwójną, która okazała się balastem i odeszła w językową przeszłość, ale pozostawiła ślady: „Mądrej głowie dość dwie słowie”, „Dwie niewieście urządziły jarmark w mieście”, „oczyma, rękoma”. Warto o tym pamiętać, bo znajomość historii języka polskiego dobrze świadczy o kulturze jego użytkowników.

Małgorzata Jakubek