IV edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Zaproszenie do udziału.

IV edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Zapraszam do udziału wszystkich zainteresowanych uczniów.

Temat tegorocznej edycji brzmi: „Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa”.

Olimpiada ma charakter trzyetapowy.
Pierwszy – szkolny etap Olimpiady – polega na wykonaniu przez uczniów pracy na jeden z podanych tematów i przesłaniu jej w odpowiednim terminie do właściwego Komitetu Okręgowego. Prace winny być wykonane indywidualnie. W każdym okręgu do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie 100 uczestników, których prace zostaną ocenione najwyżej.
Drugi – okręgowy etap Olimpiady – odbywa się jednocześnie w 16 uczelniach na terenie kraju i polega na rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i obronności. 10 uczestników z każdego okręgu, którzy uzyskają najlepsze wyniki z testu, zakwalifikowanych zostaje do zawodów centralnych.
Trzeci – centralny etap Olimpiady – odbywa się w Warszawie i jest dwuczęściowy.

Tytuł laureata Olimpiady otrzymuje 36 uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki. Laureaci, którzy w roku szkolnym, w którym  uzyskali ten tytuł i są uczniami klas maturalnych mają prawo do nagród w postaci przyjęcia na studia na wyższe uczelnie zgodnie z określonymi na tych uczelniach  zasadami, do nagród rzeczowych oraz innych. Laureaci, którzy w roku szkolnym,w którym uzyskali ten tytuł nie są uczniami klas maturalnych mają prawo jedynie do nagród rzeczowych i innych. Tytuł finalisty Olimpiady otrzymuje kolejnych 36 uczestników.

Przystąp do konkursu: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swoje  umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.

Tematy na I etap Olimpiady

1. Nowe technologie służące zabezpieczeniu socjalnemu obywateli
2. Bezpieczeństwo energetyczne państwa – współczesne wyzwania dla Polski
3. Krajowa Administracja Skarbowa jako element systemu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.
4. Bezpieczeństwo ekologiczne w regionie a rola straży ochrony przyrody (Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka, Straż Parku)
5. Między bezpieczeństwem a wolnością. Rozważ problem

Kalendarium Olimpiady
Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 20 października 2019 r.
Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 8 listopada 2019 r.
Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 22 listopada 2019 r.
6 grudnia 2019 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
20-21 marca 2020 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

Informacje o Olimpiadzie
http://www.owobio.edu.pl/

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem proszę o kontakt do 16 października (Sala B8)
Agnieszka Duda

Poniżej lista kierunków, na które przyjmowani są Lureaci Olimpiady:

  • bezpieczeństwo narodowe
  • dyplomacja europejska
  • europeistyka
  • politologia
  • socjologia
  • socjologia grup dyspozycyjnych
  • stosunki międzynarodowe
  • zarządzanie migracjami