Program wychowawczo – profilaktyczny – konsultacje

Drodzy Rodzice uczniów LO nr X im. Stefanii Sempołowskiej – 

kompetencją rady rodziców we współpracy z radą pedagogiczną jest uchwalenie  programu wychowawczo – profilaktycznego, który realizowany jest w danym roku szkolnym.Opracowanie programu poprzedza diagnoza środowiska szkolnego oraz konsultacje projektu programu, który oprawowuje zespół wychowawczy szkoły pod kierunkiem psychologa szkolnego. Przedstawiamy Państwu do konsultacji zarys programu,  uwagi można przekazać poprzez rodziców – przedstawicieli rad klasowych – Radzie Rodzciów szkoły.  Naszą intencją jest, aby  Rada Rodziców, która jest reprezentacją wszystkich Państwa mogła uchwalić program na  spotkaniu 16 września 2019.

Zachęcamy do współpracy, jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i propozycje.

Ewa Piwnik 

Projekt programu wychowawczo – profilaktycznego znajduje się w zakładce o szkole – ścieżka: dokumenty