Międzynarodowy projekt „Europa należy do nas” (w ramach programu Erasmus+)

Liceum Ogólnokształcące nr X we Wrocławiu przystąpiło z dniem 1.09.2019r. do międzynarodowego projektu: niemiecko – polsko – francuskiego „Europa należy do nas”, finansowanego w całości przez Unię Europejską. Jego celem nadrzędnym jest budowanie dialogu na rzecz prospołecznego zaangażowania młodych ludzi w Europie i uaktywnienie  młodzieży w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Ważnym celem projektu jest także podniesienie świadomości wspólnych wartości Unii Europejskiej, integrowanie zarówno młodzieży, jak i liderów politycznych na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim do wspólnego działania na rzecz procesu integracji europejskiej.

W projekcie uczestniczy 6 szkół, po dwie z każdego regionu partnerskiego: Dolnej Saksonii, Dolnego Śląska i Normandii. Jest to projekt dwuletni, podczas jego realizacji uczniowie poznają różne formy zaangażowania młodzieży w społeczeństwo obywatelskie, zaprezentują działania swoich szkół w tym obszarze i wymienią się doświadczeniami z kolegami z Niemiec i Francji. Uczniowie LO nr X od dawana angażowali się w działalność prospołeczną. Nasz Samorząd Szkolny często podejmował ciekawe inicjatywy nie tylko na rzecz społeczności szkolnej, ale też lokalnej: osiedlowej i miejskiej, za co był wielokrotnie nagradzany przez władze oświatowe Wrocławia. Prężnie działa szkolny wolontariat, który w swojej pracy nie ogranicza się tylko do udziału w znanych powszechnie akcjach charytatywnych, lecz działa nieprzerwanie i stale na rzecz potrzebujących. Pochwalić możemy się również „Utalentowaną Dziesiątką” oraz „Teatrem Dziesiątka”, gdzie uzdolniona artystycznie młodzież nie tylko rozwija swoje zainteresowania i talenty, ale też uczestniczy w koncertach i przedstawieniach charytatywnych na rzecz społeczności lokalnej. Chcemy tymi działaniami pochwalić się naszym partnerom z Francji i Niemiec, bo w naszej ocenie naprawdę warto.

Projekt zakłada też realizację celów edukacji historycznej. Jak powiedział Paul Valery „Wojna to proces zabijania ludzi, którzy nie znają się nawzajem ku chwale i korzyści dla ludzi, którzy się znają, ale się nie zabijają nawzajem”. Uczniowie będą mięli okazję zastanowić się, jaką funkcję odegrała historia dla rozwoju europejskiej tożsamości młodzieży i pomyśleć, jaką perspektywę mogą czerpać młodzi Europejczycy z zajmowania się przeszłością, jak mogą zmienić się w szczęśliwych Europejczyków z historyczną świadomością.

Uczestnicy projektu porozumiewać się będą wirtualnie na platformie edukacyjnej e-Twinning oraz osobiście najpierw w Normandii, gdzie podczas warsztatów historycznych poznają losy poległych żołnierzy podczas lądowania aliantów w 1944r., odwiedzą i uporządkują ich groby na cmentarzach we Francji, a całość udokumentują w formie filmu.

Po raz drugi (za rok) uczniowie spotkają się w Polsce, w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej, w miejscu, które jest jednocześnie symbolem ruchu oporu i pojednania. Uczestnicy wspólnie zastanowią się, w jaki sposób młodzi ludzie mogą wykorzystać historię Krzyżowej i rodziny von Moltke dla zachowania pokoju i integracji narodów.

Dodatkową wymierną korzyścią udziału w projekcie będzie z pewnością rozwijanie przez uczniów swoich kompetencji językowych, pogłębianie umiejętności pracy w grupie międzynarodowej, rozwijanie swojej kreatywności i wiedzy.

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów do udziału w tym interesującym projekcie!

Koordynatorami projektu z ramienia szkoły są: Danuta Lipińska, Justyna Maruszak, Marcin Sawicki